More
  Homeข่าวสารและกิจกรรม การลงทุนเทรดทองชนข่าว Non-Farm ไปพร้อมกับโค้ชขุนอิน

  เทรดทองชนข่าว Non-Farm ไปพร้อมกับโค้ชขุนอิน

  เทรดทองชนข่าว Non-Farm ไปพร้อมกับโค้ชขุนอิน วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00น. – 20:00น. ณ. Rasa Two ชั้น 18

  เทรดทองชนข่าว Non-Farm ไปพร้อมกับโค้ชขุนอิน

  วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00น. – 20:00น.

  ณ. Rasa Two ชั้น 18

  สุด Exclusive! เทรดทองชนข่าว Non-Farm
  ไปพร้อมกับโค้ชขุนอิน
  – วางแผนหาจุดเข้า – ออก ก่อนเทรด
  – แชร์เทคนิคสาย Swing Trade, Day Trade
  แล้วพบกัน

  สถานที่จัดงาน : Rasa Two ชั้น 18

  Must Read

  spot_img