More

  งาน UK Living Collection

  งาน UK Living Collection วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ. The St. Regis Bangkok

  งาน UK Living Collection

  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

  ณ. The St. Regis Bangkok

  เจาะลึก การซื้อขาย-ลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศอังกฤษ
  พร้อมไขทุกข้อสงสัย การซื้ออสังหาฯในประเทศอังกฤษ ในทุกหัวข้อ
  • ขั้นตอนการซื้อ?
  • ข้อกฎหมายและภาษีที่ต้องรู้?
  • การยื่นกู้ระหว่างประเทศ?
  • อัพเดตตลาดการซื้อ-ขาย-เช่าในอังกฤษ? และอื่นๆ
  .
  🎉 ขอเชิญที่ โรงแรม The St.Regis Bangkok
  วันที่ 20 ตุลาคม 2566 | 10.00 – 17.00 น
  .
  WhatsApp inquiries: rb.gy/ou1sgo
  LINE Official Account inquiries: @zupremeuk
  Website: zupreme.co.uk
  Call: 095-701-1499
  .
  𝐒𝐈𝐌𝐏𝐋𝐈𝐅𝐘 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌
  𝐁𝐮𝐲 ‧ 𝐒𝐞𝐥𝐥 ‧ 𝐑𝐞𝐧𝐭 | 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 | 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞 | 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠
  .
  #ลอนดอน #ประเทศอังกฤษ #การศึกษาในลอนดอน #การลงทุน #คอนโด #ย้ายประเทศกันเถอะ #ZupremeUK #London #UKproperty #UKrealestate #BerkeleyGroup #BestThailandsRealEstateAgencies #BoardwayEast #LeighwoodFields #Oakhill #SouthQuayPlaza #WestEndGate #CamdenGoodsYard

  สถานทนี่จัดงาน :

  Must Read

  spot_img